• TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
Odborná kontrola provádění stavebních prací.
Zastupování investora ve všech fázích realizace stavby
(příprava, průběh, dokončení).

  • KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI
Odborná kontrola a koordinace průběhu stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
Vypracování a aktualizace plánů BOZP.

  • ODBORNÉ VEDENÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB, STAVEBNÍ DOZOR
Dle požadavku zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu.

  • PROJEKTOVÁ A ARCHITEKTONICKÁ ČINNOST
Návrhy rodinných domů, bytových domů, administrativních
a průmyslových objektů, návrhy a realizace interiérů.
Kompletní inženýrská činnost.

TECHNICKÝ DOZOR KOORDINÁTOR BOZP STAVEBNÍ DOZOR PROJEKTOVÁ ČINNOST
ZDENĚK PAVELEC
Vyšný 105
381 01 Český Krumlov
Telefon: 724 146 995
pavelec@dozorystaveb.cz